NO RURAL DECIDES TI, PARTICIPA!


O GRUPO DE DESENVOLVEMENTO RURAL GDR UTM É UNHA ASOCIACIÓN SEN ÁNIMO DE LUCRO FORMADA POR ASOCIACIÓNS, CONCELLOS, SATs, COOPERATIVAS E OUTRAS ENTIDADES DOS CONCELLOS DE MELIDE, SANTISO, TOQUES, SOBRADO, ARZÚA, TOURO, O PINO, BOIMORTO E VILASANTAR. TEMOS AS PORTAS ABERTAS. SOLICITA A ENTRADA.

NO RURAL DECIDES TI, PARTICIPA!


Visita turística ó territorio (Galego)
20 oct. 2011

Reunión ordinaria da Xunta Directiva do GDR Ulla Tambre Mandeo

O vindeiro mércores 26 de outubro de 2011 terá lugar a reunión ordinaria da Xunta Directiva do GDR Ulla Tambre Mandeo.

A orde do día será a seguinte:

1. Lectura e aprobación, se procede, da acta da reunión anterior
2. Acordo de solicitude de gastos de funcionamento con cargo á medida 431.a) da anualidade 2012
3. Acordos sobre gastos da medida 431.b): adquisición de capacidades e promoción do territorio
4. Resolución de expedientes do Programa Leader
5. Informes
6. Rogos e preguntas

A reunión celebrarase as 19.00 h en primeira convocatoria e as 19.30 h en segunda convocatoria no Centro Cultural Luís Seoane, no concello de O Pino.

14 oct. 2011

Celebración de Xornada sobre "Ténicas participativas de dinamización no ámbito agroforestal"

O vindeiro 10 de novembro celebrarase no territorio do GDR Ulla Tambre Mandeo unha Xornada formativa organizada pola Asociacion de GDRs de Galicia denominada "Técnicas participativas de dinamización no ámbito agroforestal".
 A xornada será impartida pola empresa Cidadanía S. Coop. Galega e os seus obxectivos concrétanse en contribuír á acción dinamizadora e dos GDRs galegos así como a fomentar a sostibilidade dos recursos agroforestais do territorio galego dende a promoción de estratexias de cooperación. Para logralo incidirase en propostas que buscan agrupar a propietarios de cara a unha xestión máis racional, sostible e innovadore; así como na necesidade de poñer en contacto as terras improdutivas con emprendedores, ou potenciais emprendedores, que poidan incrementar o seu valor engadido.
O seminario desenvolverase en horario de mañá e tarde (de 10:00 a 14:30 e de 16:00 a 18:00) no Centro Cultural Luís Seoane, no concello de O Pino.

13 oct. 2011

Axudas aprobadas durante o 2011

Este venres día 14 se pecha o período de xustificación para os proxectos do 2011, polo que xa se pode facer balance das axudas aprobadas e xustificadas. A fin de facilitar o acceso a esta información o equipo técnico ven de habilitar un enlace, na columna da esquerda deste blog, no que se poden consultar as resolucións do 2011.